Golden Iris Banquet

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 700 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 800 पासून

1 अंतर्गत जागा 500 लोक

+91 657 657 8889

Golmuri Main Road, Jamshedpur, Jharkhand 831003, India, Jamshedpur
+91 657 657 8889
https://www.facebook.com/thegoldeniris/
http://thegoldeniris.in/
booking.thegoldeniris@gmail.com
बॅन्क्वेट हॉल